Giỏ hàng

Liên hệ

Địa chỉ nhà hàng: C’est Bon Bakery, Tầng 2, Tòa nhà Pakexim, số 15 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội

C’est Bon Bakery, Tầng 2, Tòa nhà Pakexim, số 15 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội

Số điện thoại: (+84) 932 024 768

Email: order@cestbon.vn